www.nettips.no
Stål+Mo=sant?
24.11.2017
Onsdag skal Mo IL og Stålkam stemme over tre alternativer når det gjelder fotballens framtid i Rana. Om det blir flertall for alternativ A betyr det at klubbene slås sammen fra neste sesong. Dette vil utløse bred økonomisk støtte fra det lokale næringslivet, og kan legge grunnlaget for ei større satsing. 

Stålkameratene vant noe overraskende 4. divisjon to poeng foran Bodø Glimt2 mens Mo rykka ned fra 3. divisjon avdeling 5. Ei sammenslåing gjør at de over 100 år gamle bruntrøyene fortsetter på nivå 4 under et annet klubbnavn. Etter det vi forstår er det god stemning i de to styrene for ei sammenslåing, men så er det opp til medlemmene i de to klubbene og få siste ord i saken om når det skjer eventuelt. 

Om det blir flertall for alternativ B vil Mo IL og Stålkam fortsette i sine respektive divisjoner neste sesong. En sammenslåing vil fa først skje i 2019. Dette er også et alternativ næringslivet lever greit med, da man har forståelse for at denne sammenslåinga kan komme brått på for mange. Midlene til ei satsing vil uansett settes på vent til sammenslåingen fysisk skjer. 

Alternativ C handler ikke om sammenslåing. 

Begge klubbene har hatt sin storhetstid. Stålkam midt på 1990-tallet med spill i 1. divisjon. 113-åringen Mo kjempet om opprykk til 1. divisjon på slutten av 1990-tallet, men tapte playoff mot Clausenengen i 1998. © Nettips 2017