www.nettips.no
Stille forbundsting
06.03.2018

Lovforslaget om flygende bytter i fra 4. divisjon og nedover ble utsatt til fotballtinget neste år. Her ønsket man en ny runde i komiteen, men høyst trolig blir dette politisk vedtatt på forbundstinget i 2019. Dermed har klubbene et år å innstille seg på denne endringen. 

Den på forhånd mest hete poteten var forslaget om å redusere tallet på lag som rykker ned fra 3. divisjon, satt sammen med opprykkskvalikk for de 24 vinnerne av 4. divisjon. Forslaget om 3 lag ned mot 4 som det var i fjor, ble imidlertid utsatt til forbundstinget i 2019. Her var det fotballkretsene som gikk i front for å få ei intern runde med klubbene sine før forslaget gikk gjennom den politiske kverna. 

Det var kanskje overraskende lite insigelser mot en utsettelse fra salen, men dermed kan alle 24 vinnerne av årets 4. divisjon forberede seg på direkte opprykk til 3. divisjon 2019. Samtidig vil fortsatt 4 av 14 lag rykke ned fra hver av de seks avdelingene i 3. divisjon. 

Noe av argumentasjonen for å utsette var at forslaget i ytterste konsekvens kunne gitt et nedrykk fra 4. divisjon på massive 45,8 prosent. Noe som kanskje var vell kort varsel for klubbene å innstille seg på. 

Også her tror de fleste at forslaget i sin helhet går gjennom politisk på forbundstinget neste år. 

Få som møtte

Ellers valgt også i år de fleste breddeklubber å holde seg hjemme. 143 klubber var påmeldt årets forbudsting med totalt 194 stemmeberettigede delegater. 

Med totalt 1818 fotballklubber i landet gir det en oppmøteprosent på drøye 8. 

Presidentvalget søndag var like lite dramatisk, og Terje Svendsen går løs på to nye år som leder for norsk fotball. 


© Nettips 2017