www.nettips.no
Går mot spissing av 4. divisjon
03.11.2018
Et utvalg har samlet gått inn for å redusere dagens 24 avdelinger til 18. Samtidig vil nedrykket fra 3. divisjon bli redusert fra 4 til 3 lag. I klartekst betyr dette at kommende sesong i 4. divisjon blir en ren kvalik for å få plass i den rene fylkesserien i 2020-sesongen. 

En fylkesserie vil for eksempel bety at Møre og Romsdal blir en samlet serie mot to i dag. For flere klubber utenfor det sentrale østland vil det bety økt reise-belastning, men samtidig vil man redusere gapet sportslig mellom 4. og 3. divisjon. Samtidig reduseres nedrykks-prosenten fra 3. divisjon betydelig. 

Vinneren av 4. divisjon i 2019 vil fortsatt rykke opp, men samtidig vil rundt halvparten av klubbene rykke ned i den lokale 5. divisjon. 


Les mer: 

Utvalgets innstilling blir sendt over til forbundsstyret for videre behandling. Forslaget vil så komme opp på forbundstinget til våren. De klubbene som er sterkt i mot utvalgets innstilling, kan sende inn et eget forslag til forbundstinget innen 17. november. Alternativet er å møte opp på Forbundstinget og stemme i mot forslaget.
© Nettips 2017