www.nettips.no
Lyn fratatt 1 poeng - vekker reaksjoner
19.10.2017

I dommen skriver Doms og Sanksjonsutvalget om de to forholdene påtalenemnda har anmeldt Lyn for til utvalget. 

 

-Det første forholdet er at Lyn i kampen mot Ready den 17. september benyttet spilleren Oskar Martinus Hansen til tross for at spilleren tidligere i inneværende sesong har blitt ilagt tre gule kort, og således skulle sonet karantene i kampen mot Ready.

Denne kampen vant Lyn 3-2. 

- Det andre forholdet er at Lyn i kampen mot Flisa den 24. september benyttet spilleren Joakim Pedersen Strand, til tross for at spilleren ikke var oppført på kamprapporten.

Denne kampen vant Lyn 3-0.

Videre heter det: 

Som fremgår av den ovennevnte vurdering har Lyn begått brudd på reaksjonsreglementet, samt brudd på kampreglementet. Det foreligger således grunnlag for å ilegge sanksjon etter NFFs lov.

Til slutt kommer utvalget med straffeutmålingen: 

Utvalget har etter en samlet vurdering av den foreliggende dokumentasjon og forklaringer, samt basert på tidligere praksis, kommet til at Påtalenemndas innstilling til sanksjon, med tap av ett poeng i sesongen 2017, samt bot på kr 10 000,- er passende.

Det er flere saker som er sammenlignbare, der lag har mistet alle tre poengene. Muligens er det snakk om små nyanser, men i Mo var man svært tydelige allerede før dommen forelå på at her ville det bli forskjellsbehandling fra NFFs side - om Lyn slapp unna med et poeng. Poengtrekket fra Mo koster dem trolig plassen i årets 3. divisjon. 

Mo vant 4-0 mot Mosjøen 26. juli, men Mosjøen leverte protest på stedet rett etter kamp på at Alexander Iversen hadde spilt kampen for Mo. Iversen kom fra 4. divisjon og Leknes med to gule kort, og fikk sitt tredje i Mo-drakt. Mo påpekte at gule kort mottatt på lavere nivå ikke skulle gjelde i 3. divisjon, men der var ikke NFF enige. Mo mener reglementet er uklart, siden det heter seg at karantener skal man sone på nivået man får kortene - og ingenting om at man tar med seg korta til et høyere nivå. 

Forskjellen mellom de to tilfellene er at Mosjøen leverte protest rett etter kampslutt og i god tid innen 24-timersfristen som er for innlevering av protest, mens det i tilfellet Lyn ikke skal ha blitt levert protest før flere dager i etterkant, skriver klubben på sosiale medier. 

De peker også på det faktum at Oskar M. Hansen hadde fått sitt første gule kort i 2. divisjon, og de to neste i 3. divisjon for Lyn. Med andre ord likhetstrekk med tilfellet Iversen. 

Med trekk av 1 poeng vil Lyn fortsatt sitte i førersetet på tabellen før lørdagens siste runde i avdeling 2. Seier mot Korsvoll gir opprykk. Hardeste utfordrer Stabæk2 ligger et poeng etter, og har hjemmekamp mot Redalen. 

Det krever sin mann å holde styr på dette reglementet. Lærdommen til alle klubber må være å kontakte krets eller forbund om man er i tvil om det skal sones eller ikke. © Nettips 2017