www.nettips.no
Idrettspolitisk diskusjon
01.03.2017

Idrettspolitisk diskusjon

Det er midten av oktober og Fana IL har invitert til politisk diskusjon på høyskolen i Bergen. Med rundt 170 påmeldte tilhører hadde de faglig dyktige gjestene mye å dele med forsamlingen. Johan Kaggestad, Trond Mohn, Jan Åge Fjørtoft, Svein Harberg (leder i kulturkomiteen på Stortinget), Kjell Håland (Fylkestinget Hordaland for AP), Mette Bugge (Aftenposten)og Oddvar J. Jensen (Visepresident i NIF). Det hele ble ledet av velkjente Dag Lindebjerg.

I salen satt en rekke klubber, organisasjoner, idrettsledere og andre som har en interesse for hvordan fremtiden til norsk idrett skal formes.

Innlederen
Fana sin styreleder, Bjørn Thømt, innledet debatten og viste til hvorfor det var viktig å holde fast med lovnader som var kommet fra politikere. Han viste til lovnadene om nye anlegg til bredden i forbindelse med ønske om et OL til Oslo i 2022. Dette skulle gå inn i et samlet idrettsløft for Norge. Thømt ville ha svar fra politikerne om når dette løftet kom. Han kom også inn på tillitskrisen til toppen i norsk idrett. Det er skadelig for hele idretten. Videre var Thømt innom emner som Lan-midler, spillemidler, momskompensasjon og grasrotmidler.

Politikerne
Kulturkomiteens leder Svein Harberg forklarte at politikerne var opptatt å snakke med idretten som en organisasjon. Han også mente det var en tillit som måtte gjenreises til ledelsen i norsk idrett. Likevel turde han ikke å snakke om å fordele pengene annerledes enn det som kommer fra det offentlige i dag. Politikerne vil gjerne fortsette med å gi umerkede penger, slik at idretten selv kan avgjøre om hva som er best bruk av pengene.

Håland fra AP fulgte opp med å snakke om verdien idretten har for samfunnet, betydningen av rammevilkårene og at spillemodellen må bevares slik den er i dag. Han var også inne på at idretten kanskje burde sees mer i sammenheng med folkehelse og dermed kunne nyte litt av helsebudsjettet. En mer fokus på aktivitet hos alle, ville spare samfunnet for store summer.

Oddvar Jensen som er visepresident forklarte viktigheten av idrettens rolle i samfunnet. Han jobbet hardt med å forklare at bildet som er av toppen i norsk idrett i dag er feil. Jensen viste til at alle er tillitsvalgte gjennom egen klubb og har en rekke grasrotarbeid i tillegg til å bekle posisjonene høyere opp i systemet. Han var innom anleggsproblematikk og viktigheten av verdien alt det frivillige arbeidet som gjøres i klubbene. Det sparte samfunnet for enorme summer hvert år.

Velgjøreren
Velgjøreren for mange idrettslag Norge, Trond Mohn, var ikke interessert i debatten topp- og bredde. Han snakket om hvor heldig han var som kunne delta og gi til idretten for barn- og unge. Han hadde selv sett som aktiv idrettsutøver hvor mye dette ga han og senere gjennom sine barn, hva idretten ga samfunnet. Også han var inne på at idretten kanskje måtte forbindes mer med helse enn vi gjør i Norge. Det gjør blant annet nabolandet Sverige.

Ekspertene
Jan Åge Fjørtoft kom på talerstolen og sjelden har vi sett han så fokusert og inspirert. Han snakket varmt om aktivitet til alle. Det var tydelig noe han brant for. Enorme summer ville blitt spart for samfunnet om vi hadde klarte å få folket opp av sofaen og inn i idretten. Han var ikke noe tilhenger at alt skulle være akademi, men at idretten også måtte legge tilrette for de som bare ville spille og ha de gøy uten noe mer forpliktelser. Han viste til snøbrett. 300.000 kjører dette i Norge, men kun rundt 3000 er registrerte i et idrettslag. Dermed har idretten en jobb å gjøre å fange de interesserte her. Fjørtoft viste også til at prisene på enkelte akademi var blitt skyhøye, noe som ekskluderte barn- og unge fra å kunne delta. Når enkelte krever opptil 15.000 kroner for å spille fotball er noe gale, mente Fjørtoft.

Johan Kaggestad var ikke nådig i kjent Kaggestad stil. Han hamret løs på politikerne og Jensen fra NIF i denne debatten. Han også mente idretten kunne og burde jobbe hardere mot helseaspektet. Toppidretten var ikke forankret i noe folkehelse. Skremmende var det også da han viste til at dagens ungdom veier rundt 8 kilo mer enn ungdommer i 1967. I tillegg er det klare indikasjoner som viser at over halvparten av innleggelser på norske sykehus skyldes livsstilssykdommer. Han mente idretten seriøst måtte skjerpe seg fremover.
Sportsjournalisten
Tilslutt i den første bolken kom Mette Bugge fra Aftenposten. Hun var den første og den siste kvinnen som er ansatt i sporten i Aftenposten. Det skjedde i 1978! Hun var kritisk til at menn tok alle de viktigste posisjonene i norsk idrett. Hun la til at kvinner i seg selv ikke er løsningen, men en mer fordeling av makten mellom kjønnene ville nok alle vinne på. I dag er kun 7 av 54 forbund i NIF ledet av kvinner. På generalsekretærsiden er det enda verre. Hun var også veldig opptatt av at skolen fikk en mer aktiv rolle inn mot idretten. Ved å bygge idrettshaller og andre anlegg i nærheten av skoler, så kan hallene utnyttes maksimalt, noe som vil gi en gevinst for samfunnet på sikt.

Avslutningen
Etter den første innledningen var det tid for debatt og spørsmål fra salen. Penger til anlegg og tilrettelegging av mer idrett i skolen var to saker som ble diskutert flittig. For oss som hørte på var dette en spennende og levende debatt. En stor takk til Fana som løftet en slik diskusjon ut av Oslo til Bergen. Vi tror det er viktig at slike debatter finner sted rundt om i landet.


Fra Magasinet Breddefotball 5-2016© Nettips 2017