www.nettips.no
Forbundstinget søndag 28.februar
28.02.2016
Dag to av fotballtinget er i gang. Vi er på plass på Ullevål og følger med på dagens tingforhandlinger. Mange skuffede mennesker rundt om i landet etter vedtaket for spissing av seriestrukturen.

Saker:

Sak 4
Frist for innkalling. forslaget ble trukket

Sak 5
Endring i sammensetning av forbundsstyret. Ønske om å lovfeste at en skal være under 26 år. Dette falt. Rundt 60 stemmer for forslaget, rundt 90 i mot.

Sak 6:
Oversendt til forbundsstyret. Enighet mellom forslagsstiller og forbundsstyret. Sak om valgkomite

Sak 7:
150 stykker som stemmer nå. 50 stykk vekke fra i går! Forslaget til valgkomite fra forbundsstyret gikk igjennom

Sak 8:
Diskusjon om kretsting.

Forslagene 9 og :
Begge forslagene ble tatt med til forbundsstyret for videre behandling.

Forslag 10
Forslaget til Oslo Fotballkrets nedstemt. Nedre aldersgrense flyttes til 13 år.

Forslag 11
Trukket fra FK Fyllingsdalen

Forslag 12

Skeid sitt forslag røk klart med 120 stemmer imot. Dermed forsatt en rekke 2.lag i seriesystemet.

Andre innkomne forslag:
Skeid trakk sitt forslag om styrkning av kretsarbeidet. Dette da forbundsstyret

- Forslaget etterslep vedrørende etterslep. Bossekop skjeller ut idrettspresidenten for manglende kompetanse etter sin helt malplasserte kommentar i hilsningen til fotballtinget lørdag. Forbundsstyret er enig og det stemmes ikke.

- Lønninger. Bossekop undres hvorfor en leder i NFF skal tjene dobbel så mye som statsministeren. Kun 30+ stemte i favør av forslaget med å jobbe for moderasjon sentralt i NFF for lønninger. 

- Momskompensasjon. Utfordret på kompensasjon på lønn. Påstår at dette ikke skjer. Likt breddeklubbene sin forenkling. Forslaget falt igjen.

- Forbundsstyret trakk sitt eget forslag om å kjøpe Telenor Arena. De ønsket en blankofullmakt til å handle arenaen. Per i dag var de derimot ikke fornøyd med hvor langt dette arbeidet hadde kommet, så dermed trekker de forslaget.


Handlingsplanen
Ivar Koteng fra RBK får stor applaus for sitt innlegg om ukulturen i NFF. Sarpsborgs Cato Haug følger opp. Kritikken er ramsalt mot administrasjonen (les Siem) og styret.

Mye motstand mot NFF sin handlingsplan nå. Flere mener mye, spesielt i forhold til nytt vedtak om nytt seriesystem. Mange mener mye om punkter rundt i handlingsplanen. Det er at funksjonshemmede må ivaretas, kvinnefotballen, divisjonsforeningen ønsker seg nye medlemmer fra den kommende nye 3.divisjonen (den med 6 avdelinger).

Da går diskusjonen om handlingsplanen mot slutten. Noen forslag går til avstemning, men erfaring fra dette fotballtinget er at det meste blir som forbundsstyret har foreslått.


© Nettips 2017